cated

Dupa cum copiii se sperie de orice Ón Óntunericul orb, tot asa ne temem si noi Ón plina lumina. (Lucretius)

acum stiu - nicolae steinhardt

" Cînd un om reuşeşte să facă ceva ce
                              i-a solicitat mult efort, în el începe
                              să lucreze trufia. Cel ce slăbeşte, se
                              uită cu dispreţ la graşi, iar cel ce s-a
                              lăsat de fumat răsuceşte nasul
                              dispreţuitor cînd altul se bălăceşte,
                              încă, în viciul sau.

 Dacă unul îşi reprimă cu sîrg
                              sexualitatea, se uită cu dispreţ şi cu
                              trufie către păcătosul care se căzneşte
                              să scape de păcat, dar instinctul i-o ia
                              înainte! Ceea ce reuşim, ne poate spurca
                              mai ceva decît păcatul însuşi. Ceea ce
                              obţinem se poate să ne dea peste cap
                              reperele emoţionale în aşa manieră încît
                              ne umple sufletul de venin.

 Banii care vin spre noi ne pot face
                              aroganţi şi zgîrciţi, cum succesul ne
                              poate răsturna în abisul înfricoşător al
                              patimilor sufleteşti. Drumul către
                              iubire se îngustează cînd ne uităm spre
                              ceilalţi de la înălţimea vulturilor
                              aflaţi în zbor. Blîndeţea inimii se
                              usucă pe vrejii de dispreţ, de ură şi de
                              trufie, dacă sufletul nu este pregătit
                              să primească reuşita sa cu modestia şi
                              graţia unei flori... Tot ce reuşim
                              pentru noi şi ne aduce energie este
                              menit a se întoarce către aceia ce se
                              zbat, încă, în suferinţă şi-n păcat.
                              

 Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru
                              dispreţ, ci pentru a exprima cu ei
                              chipul iubirii ce se căzneşte să iasă
                              din sufletele noastre. Succesele nu ne
                              sunt date spre a ne înfoia în pene, ca
                              în mantiile statuilor, ci pentru a le
                              transforma în dragoste, în dezvoltare şi
                              în dăruire pentru cei din jur.
                             

 Dacă reprimi foamea în timp ce posteşti,
                              foamea se va face tot mai mare. Mintea
                              ta o să viseze mîncăruri gustoase şi
                              alese, mintea o să simtă mirosurile cele
                              mai apetisante chiar şi în somn, pentru
                              ca, în ziua următoare, înebunită de
                              frustrare, să compenseze lipsa ei
                              printr-un dispreţ sfidător faţă de cel
                              ce nu posteşte. Atunci, postul devine
                              prilej de trufie, de exprimare a
                              orgoliului şi a izbînzii trufaşe asupra
                              poftelor... Dar, dincolo de orice,
                              trufia rămîne trufie, iar sentimentul
                              frustrării o confirmă. Dacă ai reuşit în
                              viaţă, nu te agăţa de nereuşitele
                              altuia, pentru a nu trezi în tine
                              viermele cel aprig al orgoliului şi
                              patima înfumurării. Reuşita este energia
                              iubirii şi a capacităţii tale de
                              acceptare a vieţii, dar ea nu rămîne
                              nemişcată, nu este ca un munte sau ca un
                              ocean. Îngîmfarea şi trufia reuşitei te
                              coboară, încetul cu încetul de pe soclul
                              tău, căci ele desenează pe cerul vieţii
                              tale evenimente specifice lor.
                            

Slăbeşte, bucură-te şi taci! Lasă-te de
                              fumat, bucură-te şi taci! Curăţă ograda
                              ta, bucură-te de curăţenie şi lasă
                              gunoiul vecinului acolo unde vecinul
                              însuşi l-a pus. /Căci între vecin şi
                              gunoiul din curte există o relaţie
                              ascunsă, nişte emoţii pe care nu le
                              cunoşti, sentimente pe care nu le vei
                              bănui vreodată şi cauze ce vor rămîne,
                              poate, pentru totdeauna ascunse minţii
                              şi inimii tale. //
                              /* Între omul gras şi grăsimea sa există
                              o relaţie ascunsă. O înţelegere. Un
                              secret. Un sentiment neînţeles. O emoţie
                              neconsumată. O dragoste respinsă.
                              Grăsimea este profesorul grasului.
                              Viciul este profesorul viciosului. Şi,
                              în viaţa noastră nu există profesori mai
                              severi decît viciile şi incapacităţle
                              noastre.."*

 "Acum stiu, stiu ca orice ura, orice
                              aversiune, orice tinere de minte a
                              raului, orice lipsa de mila, orice lipsa
                              de intelegere, bunavointa, simpatie,
                              orice purtare cu oamenii care nu e la
                              nivelul gratiei si gingasiei unui menuet
                              de Mozart... este un pacat si o
                              spurcaciune; nu numai omorul, ranirea,
                              lovirea, jefuirea, injuratura,
                              alungarea, dar orice vulgaritate,
                              desconsiderarea, orice cautatura rea,
                              orice dispret, orice rea dispozitie este
                              de la diavol si strica totul.
                              Acum stiu, am aflat si eu... "

                              Nicolae Steinhardt